Konferans Konuları
 • • BT Güvenliği

 • • Network Güvenliği

 • • Büyük Veri Güvenliği

 • • Kurumsal BT Güvenliği

 • • Mobil Güvenlik

 • • Mobil Veri Güvenliği

 • • Mobil Uygulama Güvenliği

 • • Bulut Bilişim Güvenliği

 • • Bulut Veri Güvenliği

 • • Nesnelerin İnterneti Güvenliği

 • • Uygulama Güvenliği

 • • Web Uygulama Güvenliği

 • • Web Güvenliği

 • • Güvenli Web Ağ Geçidi

 • • Tarayıcı Güvenliği

 • • Açık Kaynak (Open Source) Güvenliği

 • • Son Kullanıcı Güvenliği

 • • Antivirüs Çözümleri

 • • Malware Önleme

 • • Kimlik ve Erişim Yönetimi

 • • BT Sistemlerine Erişimin Kontrolü

 • • Saldırı Önleme 

 • • DDoS Saldırılarını Önleme  

 • • Birleşik Tehdit Yönetimi 
 • • Sunucu Güvenliği

 • • Veri Merkezi Güvenliği

 • • Veritabanı Güvenliği

 • • Güvenli Uzak Erişim

 • • Sanallaştırma Güvenliği

 • • Email Güvenliği

 • • Log Yönetimi

 • • Firewall Güvenliği

 • • SIEM (Security Information and Event Management)

 • • Güçlü Kimlik Doğrulama

 • • Zaafiyet Yönetimi

 • • Veri Kaybı Önleme

 • • Felaket Kurtarma

 • • İş Sürekliliği

 • • Yönetilen Güvenlik Servisi

 • • Suistimal Önleme Sistemleri

 • • BT Risk Yönetimi

 • • BT Uyumluluk

 • • BT Yönetişim

 • • BT Varlık Yönetimi

 • • Bilgi Güvenliği Denetimi

 • • BT Denetim

 • • Penetrasyon Testi